دانشگاه پیام نور بوشهر
نرم افزار برنامه ريزي آموزشي نورچين
 
نيمسال مورد نظر را انتخاب كنيد
برنامه نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 (ترم آینده)


برنامه نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 (ترم گذشته)
 
  كليه حقوق اين نرم افزار متعلق به شركت داده كاوان علم و صنعت مي باشد